خاطرات شهید

از زبان پدر شهيد

۱.عنوان خاطره : عشق به بسيج

شهيد روئين تن عشق و علاقه خاصي به بسيج داشت يكي از بنيانگذاران بسيج در بندر ريگ مي‌باشد و فعاليتهاي زيادي در بسيج داشت

و جوانها را تشويق به پيوستن به بسيج مي‌كرد و بسيج بندر ريگ را فعال كرد تا انقلاب و اسلام را حفظ نمايند .

عنوان خاطره : مبارزه با منافقين

با سردسته منافقين در بندر ريگ به نام حسين باراني مبارزه مي‌كرد . يك روز ، باراني براي پخش كتابهاي خود در ميدان بندر ريگ چادر زده بود كه شهيد روئين تن با او مبارزه كرد

و تمام برنامه‌هاي او را در شهر بندر ريگ تعطيل و ويران كرد و با او مبارزه نمود و او نتوانست فعاليتي در بندر ريگ داشته باشد .