زندگی نامه شهید

شهید اسماعیل لحدانی در یک خانواده مذهبی و فقیر چشم به جهان گشود .

دارای دو برادر بوده و وضعیت معیشتی مناسبی نداشتند و با مشقت زیاد به تداوم زندگیشان ادامه می دادند .

شهید اسماعیل لحدانی عشق و علاقه خاصی به انقلاب عظیم اسلامی داشت او همیشه زبان گویایش این بود که باید ایمان قوی داشته باشید .

می گفت این نماز است که انسان را می سازد .

برای امرار معاش فرزندانش به صید ماهی مشغول بود . او وسایل ماهیگیریش را با هنری که داشت خودش تهیه می نمود.

یک روز که برای صید ماهی روانه دریا شده بود و محل صیدشان حوالی منطقه چاههای نفتی بود غافلگیرانه بوسیله هواپیمای دژخیمان صدام یزید کافر مورد اصابت قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نایل شدند .

روحش شاد و یادش گرامی باد.

بازدیدها: 5