وصیت نامه شهید

شماره ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

من به عنوان يك فرد رزمنده مي‌خواهم به جبهه حق عليه باطل بروم اين مژده را به مردم مسلمان ايراني مي‌دهم كه پيروزي حتمي از ماست و به ياري خدا ما پيروزيم

و مادر جان اين نويد را به تو مي‌دهم که اگر با شهيد شدن من خوشحال شوي و بگويي كه فرزندم در راه خدا و اسلام شهيد گشته است شما در دنيا و آخرت اجر فراوان خواهيد برد

و مادر عزيزم از تو خواهش مي‌كنم كه اگر من شهيد شدم گريه و زاري نكن اگر گريه كني دشمنان خوشحال می شوند ولي اگر تو خوشحال شوي دشمن خوار مي‌گردد و مادر تو با همسايه‌ها با مهرباني رفتار كن و در مورد من ناراحتي مكن .

والسلام بهادر شهرياري

شماره ۲

بسم رب الشهداء و الصدیقین

ان تنصرالله ينصركم و يثبت اقدامكم

چنانچه نائل به فيض شهادت گرديدم مرا در زادگاهم به خاك سپرده و به بازماندگانم نصيحت مي‌كنم كه لباس سياه به تن نپوشيد و هيچگونه ناراحتي نداشته باشيد و راه شهيدان را ادامه داده از تفرقه بپرهيزيد

و با برادري نز‌د هم زندگي كنید و مرا نشويید و كفن نكنيد و باز به بازماندگانم بگوييد در مرگ من گريه و زاري نكنند و اگر من چيزي دارم حتماً به فقرا بدهيد تا راضي شوند و فقط چيزي كه مهم است راه شهيدان را ادامه بدهيد و دشمنان داخلي را نابود كرده و از مردن من ناراحتي نكنيد بلكه دعا برای پيروزي اسلام را بگوييد .

بهادر شهرياري