خاطرات شهید

خاطره اي از همسر شهيد

عنوان خاطره : عشق به شهادت

يادم هست چندين بار كمكهاي مردمي را با ماشين خودش به جبهه هاي جنگ ميرساند عشق و علاقه خاصي به اين كار داشت يك روزي كه وسايل جهت جبهه ميخواست ببرد گفتم : حاجي ميروي جبهه شهيد ميشوي بچه‌ها را چه كار كنم ميگفت : بچه را خدا بزرگ ميكند من عاشق جبهه هستم و افتخار ميكنم كه شهيد بشوم و آرزويم است عشق خاصي به شهادت داشت. 

روحش شاد و يادش گرامي باد