خاطرات شهید

خاطره ای از همسر شهید

عنوان خاطره : عشق به شهادت

یادم هست چندین بار کمکهای مردمی را با ماشین خودش به جبهه های جنگ میرساند عشق و علاقه خاصی به این کار داشت یک روزی که وسایل جهت جبهه میخواست ببرد گفتم : حاجی میروی جبهه شهید میشوی بچه‌ها را چه کار کنم میگفت : بچه را خدا بزرگ میکند من عاشق جبهه هستم و افتخار میکنم که شهید بشوم و آرزویم است عشق خاصی به شهادت داشت. 

روحش شاد و یادش گرامی باد

بازدیدها: 1