شهید جواد شادمانی

نام پدر : نوشاد

تاريخ تولد : ۱۳۴۳/۰۹/۱۶

تاريخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۲۴

محل تولد : گناوه

محل شهادت : شلمچه

آرامگاه : گناوه