وصیت نامه شهید

بسمه تعالی

اگر کشته شدم فقط دعا کنید که خدا مرا در زمره شهیدان درگاهش قرار دهد و مرا غسل ندهید و کفن نکنید چون رهبرم حسین نه کفنی داشت نه غسلی.

و به مادرم بگوئید: که مادر آرزوی من برآورده شد و گریه نکن فقط دعا کن و به او بگوئید اگر گناهی در حق تو کرده ام بخاطر خدا مرا ببخش چون اگر تو مرا نبخشی خدا مرا نمیبخشد.

وبه پدرم بگوئید که من خدمتی برای تو نکردم ولی از تو درخواست میکنم بخاطر هر آنچه که می پرستی مرا ببخش و یک پیامی برای ملت مسلمان مجاهد دارم و آن اینکه اگر همه کشته شوید بجز یک نفر،من از آن یک نفر میخواهم که تسلیم دشمن نشود و فقط تسلیم دربرابر خدا باشد.

و ملت باید فقط متکی به خدا و فوانین خدا واسلام باشد.

جواد فروتن

بازدیدها: 24