شهید حبیب طاهری

نام پدر :علی

تاریخ تولد :۱۳۴۲/۰۸/۰۵

تاریخ شهادت :۱۳۶۵/۱۰/۰۴

محل تولد :بندر گناوه

محل شهادت :شلمچه

آرامگاه :شیراز

بازدید: 13