شهید حبیب طاهری

نام پدر :علي

تاريخ تولد :۱۳۴۲/۰۸/۰۵

تاريخ شهادت :۱۳۶۵/۱۰/۰۴

محل تولد :بندر گناوه

محل شهادت :شلمچه

آرامگاه :شيراز