وصیتنامه شهید:

بنده ، هدفم از رفتن به جبهه این است که فرمان رهبر انقلاب اسلامی را رعایت کرده باشم و در این عاشورا به فیض عظیم نائل شوم و سفارش می‌کنم همه مردم این راه را ادامه دهند و با هم همکاری کنند و ارشاد نمایند مثل این است که امام حسین علیه السلام را در روزعاشورا کمک کرده باشند و هر کس در این راه قدم بردارد ، در دین و در این راه سهیم است و به فیض می‌رسد .

مردم کوتاهی نکنند و با بسیج   راه قرآن و پیغمبر را با کمال دقت و امید به آخرت دنبال کنند که خیر دنیا و آخرت در همین جاست سفارش می‌کنم از برادران و خواهران و قوم و خویشان اگر چنانچه شهادت نصیبم شد در راه قرآن و اسلام و ارشاد مذهب جعفری کوتاهی نفرمایند .

 

«والسلام علیکم و رحمه الله برکاته»

——————————————————————————————————————————————

بازدیدها: 19