وصیتنامه شهید:

بنده ، هدفم از رفتن به جبهه این است كه فرمان رهبر انقلاب اسلامی را رعایت كرده باشم و در این عاشورا به فیض عظیم نائل شوم و سفارش می‌كنم همه مردم این راه را ادامه دهند و با هم همكاری كنند و ارشاد نمایند مثل این است كه امام حسین علیه السلام را در روزعاشورا كمك كرده باشند و هر كس در این راه قدم بردارد ، در دین و در این راه سهیم است و به فیض می‌رسد .

مردم كوتاهی نكنند و با بسیج   راه قرآن و پیغمبر را با كمال دقت و امید به آخرت دنبال كنند كه خیر دنیا و آخرت در همین جاست سفارش می‌كنم از برادران و خواهران و قوم و خویشان اگر چنانچه شهادت نصیبم شد در راه قرآن و اسلام و ارشاد مذهب جعفری كوتاهی نفرمایند .

 

«والسلام علیكم و رحمه الله بركاته»

——————————————————————————————————————————————