وصیت نامه شهید

«و لا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله امواتاً بل احيا عند ربهم يرزقون»

«به كساني كه در راه خدا كشته مي‌شوند مرده نگوييد بلكه آنان زنده‌اند ولي شما نمي‌دانيد و نزد خداوند خويش رزق و روزي مي‌‌‌گيرند »

وصيتم را بنام الله پيروزگر تمام مسلمين بر مستكبرين آغاز مي‌كنم .

 هم اكنون كه راهي به جبهه نبرد حق عليه باطل مي‌شوم ، و تنها اميدي را كه در دل دارم و آن اين است كه با پيروزي لشكر اسلام بر كفر صدامي به خانه خود برگردم و ديگر اميدي كه در دل دارم و آن اين است كه تمام برادران رزمنده دارند اين است كه به هدف نهائي خودم برسم و خون نا‌قابل خود را فداي اسلام و قرآن و فداي خداوند و فداي اين انقلاب نو پا كنم و خون خود را در اين راه هديه كنم و به پاي درخت آزادي و استقلال جمهوري اسلام بريزم و آنرا آبياري كنم و من كه نتوانستم با فكرم كمكي به اين انقلاب كنم و حالا مي‌خواهم با خون دين خود را به اين انقلاب ادا كنم .

 و وصيت ديگرم به پدر و مادرم است و آن اين است كه از رفتن من به جبهه ناراحت نباشند و دعا كنند كه اسلام پيروز شود و تمامي رزمندگان اسلام به خانه‌هاي خود باز گردند و وصيت من به خواهرانم اين است كه همانطور كه من در راه حسين ادامه دادم و خون خود را به پاي درخت آزادي ريختم از آنها مي‌خواهم كه زينب وار ، راه زينب را ادامه دهيد و كاخ صدام و يزيد زمان را در هم كوبند  .

 پيامي دارم به تمام مردم ، اين رزمندگان در جبهه اگر از شما برادران يكي هم بيشتر نماند از شما مي‌خواهم كه تسليم دشمن نشوند و پيام به ملت هميشه در صحنه ايران كه گوش به فرمان رهبر انقلاب باشند و آنرا تنها گذراند كه اگر تنها بگذاريد شكست شما حتمي است و از شما مي‌خواهم كه منافقين در هر لباس و هر مقامي هستند و مي‌خواهند به اين انقلاب ضرر وارد كنند سر نگون و جلو آنها با تمام قدرت بايستيد و آنها را بياري خداوند متعال نابود كنيد ، با پيروزي لشكر اسلام بر لشكر كفر صدامي .

 

والسلام

 خدا‌خواست خدر‌زاده