وصیت نامه شهید

بنام الله پاسدار حرمت خون شهيدان

با درود به رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران . امام امت خميني بت شكن و با درود به روان پاك گلگون كفنان راه حق از آدم تا خادم و از تا حسين و از حسين تا امام خميني .

اكنون كه مي‌رود تا نهال نوين نهضت اسلامي پا گيرد و درخت‌ رهايي و آزادگي دسته از خون شهيدان به شكوفه نشيند دست آمريكاي جنايت كاراز آستين صدام تكريتي بدر آمد و جنگ تحميلي كه سه سال از آنها مي‌گذرد بر امت شهيد پرور و مسلمان ايران تحميل شد بر خود لازم و ملزم دانستم كه به نداي هل من ناصر ينصرني امام خود پاسخ گويم و بسوي ديار عشق .

 براي مبارزه و مجاهده با خصم زبون حركت كنم تا شايد توانسته باشم دين خود را به انقلاب اسلامي و مكتب قرآن ادا كرده باشيم اگر شده باشد با ايثار جان باشد كه جان ناقابل دادن و سعادت قابل دار خريدن سعادت است از براي ما جوانان مسلمان .

اكنون كه من روانه سوي كربلا پر خون حسين در مرزهاي ايران اسلامي مي‌باشم هدفم الله مكتبم قرآن و رهبرم روح خدا خميني بت شكن مي‌باشد و با اين سه مي‌روم تا آزادي بگيرم و جهاد كنم و پرچم نهضت حسين را در خون خويش بكارم و عاشورا را بار ديگر واقعيت بخشم و درد مسلمانان جهان را نعره زنم و نداي مظلوميت حسين را در كربلاي ايران بر رهبري قائد بزرگ و امام لبيك گفته باشم .

 آري برادران عزيز من هم مثل دیگردوستان در پشت جبهه، شبانه روز، براي پيشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامي تلاش مي‌كنم . اين پيام را به شما دارم كه هر چه داريم از امام هست و مبادا امام را تنها گذاريم  زيرا امام نعمتي است الهي كه خداوند تبارك تعالي به ما عنايت كرده كه بايد قدر اين نعمت الهي را به اين و فقط در خط او حركت كنيم كه همان خط سرخ حسين مي‌باشد و اسلام به اميد پيروزي رزمندگان در جبهه حق در برابر كفر و سلامتي و طول عمر براي رهبر كبير انقلاب امام خميني .

خداخواست عليزاده