وصیت نامه شهید

به عنوان وصیت نامه خدمت برادرانم خودم می‌نویسم ، نه تنها برادرانی که از یک مادر هستیم ، بلکه با برادرانی هستم که حزب الله و پیرو خط ولایت و فقیه هستند ، آن کسانی که حاضر نیستند به غیر از حکومت ولایت فقیه در هیچ ولایتی زندگی کنند و نه کسانی که می‌توانند در هر ولایتی باشند .

برادران عزیزم یک انگیزه‌ای برایم هست که شاید شما کم به آن اهمیت داده باشید و آن این است که آیا نیروهای حزب الله زمانیکه نور را ندیده بودند و برای پیدا کردن نور به پا خاستند و لذت شیرینی  در نور زندگی کردن را چشیدند دیگر می‌توانند در ظلمت زندگی کنند ؟ نه ، نه ، نمی‌شود .

پس برادران نظر به اعمال کسانی که به قول امام تماشاچی هستند نکنید ، در اعمال سست نشوید و روز به روز محکم و استوار انقلاب را پیش ببرید به یاری خداوند بزرگ ، کسانی که عقیده به ولایت فقیه ندارند آخر مثل ما فکر نمی‌کنند . پس عمل شما نباید با عمل آنها مطابق باشد .

والسلام

داریوش منعمی

بازدیدها: 9