شهید داود واعظ

فرزند : عباس

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱/۶ 

محل تولد : گناوه

تاریخ شهادت :۱۳۶۱/۴/۲۲ 

محل شهادت : جبهه جنوب

آرامگاه : گلزار شهدای گناوه 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: 36