شهید رضا تاج الدینی

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : ۱۳۳۹/۳/۹

تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۱/۴

محل تولد : آبادان

محل شهادت : خرمشهر

آرامگاه : گناوه

___________________________________________________________________________________

بازدیدها: 9