شهید سعید محسنی

نام پدر :محمد

تاریخ تولد :۱۳۳۷/۰۶/۲۰

تاریخ شهادت :۱۳۶۴/۱۱/۰۳

محل تولد :آبادان

محل شهادت :خلیج فارس

آرامگاه :بندر ریگ

بازدیدها: 17