خاطرات شهید

خاطرات شهید از زبان همرزم (سید اسماعیل موسوی)

۱ ـ عنوان خاطره : عشق به ولایت

به امام خمینی (ره) عشق می‌ورزید و عاشق ولایت فقیه و امام بود .

۲ ـ عنوان خاطره : کمک به محرمین

به روستاها می‌رفت تا فردی فقیری را پیدا کند که او نتواند مزد دهد و گندم‌های خود را درو نماید و او به ایشان کمک می‌کرد و به این کار علاقه خاصی داشت و عشق می‌ورزید که توانسته برادر دین خود را کمک کند و رضایت خداوند را در این کار می‌دانست .

بازدیدها: 7