خاطرات شهید:

از زبان برادرش

عنوان خاطره : عشق به بسيج

به فرمان امام هفت يا هشت نفري بوديم در روستايمان بسيج روستا را تشكيل داديم و شهيد عزيزمان بهمنياري يكي از افرادي بود كه بسيج روستا را تشكيل داد و فعال نمود . از بسيج بودن ما مي‌خنديدند اما شهيد مي‌گفت فرمان امام است بايد عمل كنيم و از انقلاب و اسلام پاسداري نماييم . شهيد به صورت داوطلب براي جبهه ثبت نام كرد و به جبهه رفت و به ما مي‌گفت شما در بسيج حضور فعال داشته باشيد و امام را تنها نگذاريد و پشت جبهه‌ها را گرم نگه داريد .

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

 

——————————————————————————————————————————————