قسمتی وصیتنامه شهیدعبدالامیر احمدزاده:

 

اخلاص در اعمال نیك است كه من نه عمل نیك دارم و نه اخلاص . اما وقتی نگاهی به رحمت خدا و ائمه اطهار انداختم دلگرم شدم كه خدایا گناه من را ببخش مقصودم الله و هدفم یاری كردن احكام اسلام است . 

والسلام

امیر احمد زاده

——————————————————————————————————————————————