قسمتی وصیتنامه شهیدعبدالامیر احمدزاده:

 

اخلاص در اعمال نیک است که من نه عمل نیک دارم و نه اخلاص . اما وقتی نگاهی به رحمت خدا و ائمه اطهار انداختم دلگرم شدم که خدایا گناه من را ببخش مقصودم الله و هدفم یاری کردن احکام اسلام است . 

والسلام

امیر احمد زاده

——————————————————————————————————————————————

بازدیدها: 6