خاطرات شهید

خاطرات شهيد از زبان مادرش

۱ . عنوان خاطره : انجام واجبات

يادم هست هميشه با نماز و روزه و اهل مسجد بود واجباتش هيچ وقت ترك نمي‌شد عشق و علاقه خاص به مسجد داشت و نمازهايش را در مسجد مي‌خواند و با مسجد رابطه خوبي داشت ماه مبارك  رمضان هميشه در مسجد بود و به دعا و راز و نياز با خدا مي‌پرداخت و شبهاي قدر را در مسجد به دعا و عبادت مشغول بود .

يادش گرامي و روحش شاد باد

۲ . عنوان خاطره : عشق و علاقه به حضرت علي (ع)

هميشه مي‌گفت بايد پيرو حضرت علي (ع) باشيم و كردار و رفتار شما را براي خودمان سرمشق قرار دهيم عشق و علاقه خاصي به حضرت علي داشت براي امام عزاداري  و سوگواري مي‌كرد و ما را به اين كار دعوت مي‌نمود كه پيرو مولايم علي(ع) باشيم

 يادش گرامي و روحش شاد باد