وصیت نامه شهید

بنام الله

(شما با ايثار فرزندان خويش به همه نشان داديد كه توطئه گر هاي داخل و خارج نخواهند توانست بر اين ملت مصمم پيروز شوند ، مبارزات كشور ما عقيدتي است و جهاد در راه عقيده شكست ناپذير است . )
(امام خميني )

سلام بر محرم سلام بر شهادت و درود بيكران بر امام حسين معلم درس شهادت و درود فراوان بر امت شهيد پرور ايران و درود بر امام امت خميني بت شكن كه در حال شكستن بت جديد كه همانا صدام مزدور است .

و سپس سلام و درود خود را به پدر و مادر بزرگوار و برادران و خواهران عزيزم مي‌رسانم كه در حق من زحمت هاي زيادي كشيده و ناراحتي‌هاي بسياري متحمل شده اند و در آخر سلام و درود هاي بيكران خود را نثار دوستان و خويشان خود مي كنيم .

امروز كه دارم اين چند جمله را مي نويسم چند روز پيش از حمله نور عليه ظلمت است . و مي‌رويم كه حقوق حقه خود را از دست اين چپاولگران و متجاوزان و نوكران امپرياليسم بگيريم

مي‌رويم تا نيروي كفار را در هم كوبيم و به آنها بفهمانيم كه متجاوز كيست و غارتگر كيست و ميرويم تا با خون ناچيز خود بار ديگر ريشه‌هاي درخت تنومند انقلاب را آبياري بنماييم و در نهايت به استكبار جهاني بفهمانيم كه عادل كيست و ظالم كيست .

در آخر خوشحالم كه جانم را نثار اسلام و مكتب حضرت محمد (ص) و حضرت علي (ع) مي‌كنم و افتخار مي‌كنم ايدئولوژي ام اسلامي است . اسلامي كه به من فهماند چگونه بينديشم و چگونه راهم را انتخاب كنم و در نهايت چگونه بر عليه ظلم بشورم .

در واقع من از زماني توانستم براه واقعي اسلام بيايم و كاملاً از عظمت مكتبم آگاهي يابم كه راهي جبهه حق عليه باطل شدم و در كنار ديگر برادران عزيز و جان بر كف در ره مكتبم خون خويش را نثار كنم . امروز در راه جاودانه‌‌اي گام نهاده‌ام كه انتهاي آن راه حكومت مستضعفين بر جهان است .

و حال سخني با ملت عزيز و شهيد پرور و غيور خويش دارم و آن مسئله‌اي است كه بايد بر تمام گفته‌هاي خويش مقدم بشمارم و آن مسئله تبعيت و پيروي كامل از سخنان گهر‌‌بار و علي گونه امام عزيزمان خميني بت شكن است كه با گفته‌هاي آن پشت تمام ابر قدرتها و متجاوزين غاصب به خاك ماليده مي‌شود و از طرفي مرحمي است بر كليه زخمهاي وارد شده و تسكين قلبي است بر تمام ملل مستضعف جهان از دست مستكبران ملحد .

پيشنهاد دوم بنده حقير از ملت غيور اينست كه هميشه و در همه حال وحدت و يكپارچگي خود را هر شرايطي حفظ كنيد چون از انسجام و متحد بودن شما ملت شهيد پرور دشمن به وحشت افتاده و قدرت تفكر و توطئه را از آنان گرفته‌ايد.

و در آخر كمال تشكر و سپاسگزاري خويش را از ملت عزيز به خاطر جان فشانيها و ايثار‌‌‌‌‌گري‌ها خود چه از نظر مادي و چه از نظر معنوي كه در ره اين انقلاب و جنگ تحميلي نموده‌اند دارم .

به اميد پيروزي سپاه اسلام در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل و به اميد روزي كه همه دلها و فكرها يكي شده و در صدد خدمت به اسلام اين مكتب جاوداني برآيیم . هيچ گاه و در هيچ شرايطي رهبر انقلاب (خميني عزيز) را تنها نگذاريد .

فرزند صغير ملت عبدالرضا گرگين پور