شهید عبدالزهرا محسنی

نام پدر :حسون

تاریخ تولد :۱۳۴۰/۰۴/۰۵

تاریخ شهادت :۱۳۶۰/۰۸/۲۲

محل تولد :آبادان

محل شهادت :آبادان

آرامگاه :آبادان

بازدیدها: 10