خاطرات شهید

خاطره اي از همسر شهيد :

  1. عنوان خاطره : علاقه او به امام خميني (ره)

علاقه زيادي به امام (ره) داشت و نوارهاي او را گوش مي‌داد و به دستورات او عمل مي‌كرد و مي‌گفت : جانم فداي امام (ره) باد و هميشه بچه‌ها را به اطاعت از دستورات او تاكيد مي‌كرد و مي‌گفت : هميشه با امام (ره) باشيد كه رستگاري و سعادت دنيا و آخرت در اطاعت از امام خميني (ره) است .