وصیت نامه شهید

با درود فراوان به رهبر كبير انقلاب اسلامي و با درود به روان پاك شهيدان كربلاي حسين ، شهيدان انقلاب اسلامي وبخصوص سرور شهيدان حسين بن علي كه درس ايثار و شهادت به ما آموخت و همه به نداي هل من ناصرش لبيك مي‌دهيم تا با آخرين قطره خونم به او بفهمانیم كه ما اهل كوفه نيستيم كه تو را تنها بگذاريم واي كاش در زمان تو بودم و نمي‌گذاشتم تو تنها بماني و تو را ياري می كردم وحال در زمان خميني نمي‌گذارم يك لحظه تنها بماند و تا آخرين قطره خونم با او هستم و اي جوانان شما كه مي‌گوييد كه مسلمانيم و دم از مسلماني مي‌زنيد برويد جاي شهدا را پر كنيد و اي برادران نگذاريد سلاح من به زمين بيفتد آنرا برداريد و بسوي صدام و صداميان برويد و آنها را سرنگون بكنيد.

 و اي جوانان شما بدانيد كه شما باید تا آخرين قطره خون پاكتان منافقين و توده‌اي‌ها را سرنگون بكنيد و اي مسلمانان تا سرنگون كردن صداميان از پاي نخواهيم نشست . و البته اسم اين را نمي‌شود وصيت گذاشت بلكه يك سخنان كوتاهي داشتم كه آنرا ذكر كردم و در پايان مرا ببخشيد و حلالم بكنيد و ديگر به حضور شما برادران و خواهران عرضي ندارم .

عبدالحسين مذكوري