شهید عبدالله بادبدست

نام پدر : علی

تاریخ تولد : ۲/۹/۱۳۲۳

تاریخ شهادت : ۲۴/۱۰/۱۳۶۵

محل تولد : آبادان

محل شهادت : شلمچه

آرامگاه : تهران

——————————————————————————————————————————————