شهید علیرضا رضایی

نام پدر :عبدالسید

تاریخ تولد :۱۳۳۰/۰۶/۰۳

تاریخ شهادت :۱۳۶۱/۱۲/۰۵

محل تولد :چهار روستایی

محل شهادت :شوش

آرامگاه :چهار روستایی

 

 

 

بازدیدها: 6