شرح زندگي 

 

شهيد علي محمدي فرزند عباس در سال ۱۳۴۳ در يك خانواده مذهبي و فقير در روستای لیلتین ديده به جهان گشود . در سن ۶ سالگي به مدرسه رفت و تا كلاس پنجم ابتدائي به تحصيل ادامه داد . سپس در سال ۱۳۵۵ به همراه خانواده به شهرستان گناوه مهاجرت نمود . برای مدتی در مدرسه ۱۷ شهریور گناوه به ادامه تحصیل پرداخت اما به دليل فقر خانواده ترك تحصيل نموده ، به كارگري پرداخت. او عاشق خدمت به ميهن اسلامي بود و در سن ۱۹ سالگی راهي خدمت مقدس سربازي شد . بعد از طی دوره آموزشی به لشکر ۹۲ زرهی اهواز منتقل و از آنجا به جبهه شرهانی نقل مکان نمود . وظیفه او دیده بانی بود و از این طریق کوچکترین تحرکات دشمن را زیر نظر داشت. سرانجام در تاريخ  ۱۳۶۴/۸/۳۰در یکی از دفعاتی که وی اقدام به رصد دشمن مینمود تیری مستقیم از سوی دشمن بر پیشانی وی نشست و به درجه رفيع شهادت نائل آمد .

يادش گرامي و راهش پر رهرو باد

 

___________________________________________________________________________________