شهید علی میگلی

نام پدر :حیدر

تاریخ تولد :۱۳۴۹/۰۶/۱۹

تاریخ شهادت :۱۳۶۵/۰۲/۱۹

محل تولد :بوشهر

محل شهادت :فاو

آرامگاه :گناوه

بازدیدها: 21