خاطرات شهید

خاطره شهيد از زبان پدر شهيد :

۱.‌ عنوان خاطره : تشويق بچه‌ها به مسجد

يادم مي‌آيد بچه‌ها را تشويق مي‌كرد به شركت در مراسمات مسجد حضور فعال در مسجد و نمازهايش را در مسجد مي‌خواند و علاقه خاصي به مسجد و شركت در برنامه‌هاي مسجد داشت و جوانان را تشويق به اين كار مي‌كرد .

۲ ـ‌ عنوان خاطره : علاقه به امام و جبهه

يادم مي‌آيد درس مي‌خواند ولی مي‌خواست برود جبهه مي‌گفت جبهه احتياج به ما دارد و بايد برويم به او گفتم الان درس داري و بايد درست را بخواني مي‌گفت جبهه از درس و كار واجبتر است و وقت درس هم هست بايد جبهه را گرم نگه داريم

عشق و علاقه خاصي به امام داشت مي‌گفت بايد از امام حمايت كنيم و جبهه را پر كنيم و از اسلام و كشورمان دفاع كنيم تا آخرين نفس و قطره خون و بصورت فعال در جبهه‌ها حضور پيدا كرد تا به آرزويش شهادت در راه خدا رسيد .

روحش شاد ياد و يادش گرامي