وصیت نامه شهید

آنگاه كه به اسلام و مسلمين ، هجومي از سوي كفار آغاز گردد بر همه واجب است كه به مقابله برخاسته و كفر را نابود و اسلام اين دين رهايي بخش را از وجود آنان پاك كنند .

 اكنون نيز اسلام مورد هجوم قرار گرفته است و امام اين مظهر استواري و مقاومت فرمان دفاع داده است و محرم است و ايران كربلا است و امروز تاسوعاست كه اين وصيت را مي‌نويسم پيامم بر امت شهيد پرور ايران بخصوص همشهريانم اين است كه امام را تنها نگذاشته و همواره اين رهبر مسلمانان جهان را ياري كنند از خانواده و دوستان و آشنايان مي‌خواهم كه مرا عفو كرده و برايم طلب آمرزش نمايند .جسد من را در كنار برادران شهيدم در شهيد آباد ديلم به خاك بسپارید و در مرگ من شيون و زاري نکنید.                           

والسلام غلامرضا مشكوري