وصیت نامه

 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

« ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله اموتاَ بل احیاء عند ربهم یرزقون »

« مپندارید آنهایی كه در راه خدا كشته شده‌اند مرده اند ، آنان زنده اند و در نزد خدا روزی میخورند »

                                                                                                                                                    (قرآن كریم )

با درود فراوان به رهبری كبیر انقلاب امام خمینی و سلام بر شهیدان از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی ایران. ای مردم شما یك لحظه امام را تنها نگذارید . شما ای مردم غیور و مسلمان ایران ، قیام كردید و هزاران شهید و معلول در راه خدا دادید ولی در عوض یك نعمت بزرگی خداوند متعال به شما عطا فرمود . این نعمت بزرگ را حفظ كنید و نگذارید شیطان بر شما غلبه كند .ای مردم ایران جبهه ها را خالی نگذارید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد كنید .

 

ای دانش آموزان سنگر هایتان را حفظ كنید كه سنگر تان همان قلم است ولی اگر جبهه نیاز به شما داشت بسوی جبهه روانه شوید و هر چه زودتر این جنایت كاران و مستكبران را از روی صحنه روزگار بردارید و عدل وداد را جایش قرار دهید .

 

ای پدران و مادران شما مانع از رفتن فرزندتان به دفاع از حق و این نعمت بزرگ نشوید . ای مزدوران بار دیگر تكرار میكنم مانند مردم كوفه نباشید كه امام حسین (ع) را تنها گذاشتند .

 

پدرم و مادرم همچون عمار و سمیه در راه اسلام صبر كنید كه همیشه حق پیروز است . برادرم در راه اسلام گام بردار و همیشه به مستضعفین كمك و علیه مستكبران قیام كن . خواهرم همچون حضرت زینب (س) صبر كن .امام را تنها نگذارید .

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار

«فارس پور حیدر »

 

___________________________________________________________________________________