خاطرات شهید محمد آورند:

برگرفته از دفترچه خاطرات شهید :

 

بسمه تعالی

من در این بین جوانی ز جهان سیر شدم

صورتم گرچه جوان است ولی پیر شدم

امروز كه شور جوانی به سرم نیست

عكسم تو نگهدار كه فردا اثرم نیست .

**************

اختلاف مال شیطان ‌است در رحمان اختلاف نیست . (امام خمینی)

***********

آنكه از خدا بترسد شب برخیزد (و با خدا مناجات كند) . امام علی (ع)

*************

بیدار باشید همه در محضر خدا هستیم

**************

یارب نگهدار امام را ترسم بمیرم در بغل نگیرم شش گوشه قبر امام حسین را

علی‌محمد مرادی ـ ۱۶/۱۰/۶۱

**************

بی‌عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد بی خامنه ای امید رهبر نتوان یار حسین شد.

**************

هر رنجی كه در راه این انقلاب می‌كشید خود بزرگترین عبادت است .

(امام خمینی)

نماز بخوانید كه بالاترین ذكرهاست .

امروز هم جنگ در راس تمام مسائل است . (امام خمینی)

************

این جنگ تحمیلی شكوه و عظمت ایمان و اسلام را در پهناور جهان منتشر نمود. (امام خمینی)

************

همه شما ارتش امام زمان سلام‌الله علیه هستید . (امام خمینی)

************

گل سرخ و سفید باستانی فراموشم مكن دوست گرامی

علی محمد مرادی ۱۶/۱۰/۶۲

************

از نفسهای خود حساب بكشید پیش از آنكه از شما حساب بكشند . امام علی (ع)

*************

خداوند به همه شما قدرت سلامت و پایداری پاسداری از انقلاب به همه شما عنایت كند . (امام خمینی)

************

ترس برای انسان زشت است .

************

ای جان بر كفان بسیج چشم همه محرومان عالم به شماست .

************

با یكدیگر دست بدهید تا كینه از دلهای شما برود . (رسول خدا)

************

آمریكا می‌گوید كه ما در منطقه منافع داریم چرا او باید در منطقه ما منافع داشته باشد چرا باید منافع مسلمین منافع آمریكا باشد .

(امام خمینی)

**************

دو صفت انسانی است كه بالاتر از آن چیزی نیست اول ایمان به خدا و دیگر خدمت به مردم .

***************

بسمه تعالی

سزاوار است برای یك فرد مؤمن كه نمیرد تا قرآن را فراگیرد یا در حال فراگرفتن آن باشد.

شخص را با حق بسنجید نه حق راه با شخص . امام صادق (ع)