زندگی نامه شهید

شهيد محمد علي خواجه در سال ۱۳۴۰ در قريه محروم چهار برج در خانواده فقير و تهي‌دست اما مذهبي متولد شد . تحصيلات ابتدايي را در همان روستا گذارند و براي ادامه تحصيل به بندر گناوه‌ آمد تابستانها  تعطيل بود كار مي‌كرد سال آخر تحصيلات متوسطه را مي‌گذارند كه انقلاب به پيروزي رسيد و پس از گرفتن ديپلم توانست جذب بسيج گناوه شود و دوره آموزشي را با موفقيت گذارند وي كه عشق جبهه در سر داشت فوري دفترچه آماده به خدمت گرفت و عازم خدمت مقدس سربازي شد .

« يادش گرامي و راهش پر رهرو باد »