قسمتی از وصیت نامه شهید

بسم رب الشهداء و الصدیقین

مرا به پهلو خاک کنید .

برای من لباس سیاه نپوشید و گریه نکنید که مرگ حق است و اگر چنانچه این دنیا ارزشی داشت خداوند خاتم انبیا حبیب خودش را از دنیا نمی برد .

دین خدا را حفظ کنید و به ریسمانش که همان خمینی کبیر است چنگ زنید .

از من به شما که این انقلاب شکست‌ناپذیر است چون این چراغ را خدا روشن کرده و هیچ کس قادر به خاموش کردن آن نیست اگر چنانچه خدای نکرده همه شما هم بر علیه این انقلاب بشورید خداوند همه شما را نابود خواهد کرد .

والسلام محمد غلامی

بازدیدها: 3