شهید محمد پولاد

نام پدر : غلامحسین

تاریخ تولد : ۱۳۳۳/۱/۴

تاریخ شهادت : ۱۳۵۹/۸/۸

محل شهادت : آبادان

آرامگاه : گناوه

___________________________________________________________________________________