شهید محمود زارعی

نام پدر :غلامرضا

تاریخ تولد :۱۳۰۵/۱۰/۰۴

تاریخ شهادت :۱۳۶۵/۰۲/۱۰

محل تولد :بندر ریگ

محل شهادت :آبهای خلیج فارس

آرامگاه  :بندر ریگ

بازدیدها: 37