خاطرات 

از همسر شهيد :

عنوان خاطره : عاشق امام خميني

شهيد در بسيج و برنامه‌هاي انقلاب حضوري فعال داشت  و هميشه مي گفت : مي‌خواهم به امام و ميهنم خدمت كنم و با عشق به امام و انقلاب  به جبهه رفت .

مي‌گفت بايد به جبهه بروم و شهيد بشوم تا جلوي امام خميني سربلند باشم اين چنين هم شد براي دفاع از اسلام و انقلاب ، بر عليه كفر جهاني در جبهه‌هاي حق عليه باطل شركت نمود و به درجه عظماي شهادت نائل آمد . 

 

يادش گرامي و راهش پر رهرو باد

 

___________________________________________________________________________________