قسمتی از وصیت نامه شهید

مادر جان ، پس از شهادت من از اینکه سنگی را بر جسد من تحمیل می‌کنند ناراحت مباش چون من سالها بر روی سنگها خوابیده‌ام چه می‌شود سالی چند سنگ بر روی من سنگینی کند .

تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۲/۱۹   

محل شهادت : جبهه های جنوب

بازدیدها: 2