قسمتی از وصیت نامه شهید

مادر جان ، پس از شهادت من از اينكه سنگي را بر جسد من تحميل مي‌كنند ناراحت مباش چون من سالها بر روي سنگها خوابيده‌ام چه مي‌شود سالي چند سنگ بر روي من سنگيني كند .

تاريخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۲/۱۹   

محل شهادت : جبهه هاي جنوب