شهید میرحسین موسوی

نام پدر :محمد

تاريخ تولد :۱۳۴۴/۰۱/۰۱

تاريخ شهادت :۱۳۶۵/۰۲/۱۹

محل تولد :بندر گناوه

محل شهادت :شرهاني

آرامگاه :گاودار

_______________________________________________________________________________________________

خاطرات شهید

خاطره اي از زبان پدر شهيد :‌

عنوان خاطره : مهرباني با مردم

او ابتداً در بسيج خدمت مي‌كرد سپس زمان سربازي او رسيد عازم تهران شد و مشغول خدمت سربازي شد يك وقت براي ديدار خانواده به مرخصي آمد گفت مي‌خواهم بروم جبهه و درخواست اعزام به جبهه نموده‌ام و دلم مي‌خواهد سربازي‌ام در جبهه باشم و همينطور هم شد و او عازم جبهه شدند او رفت جبهه و آمد .

او با مردم بسيار خوب بود با مادر با پدر خوب بود به مردم علاقه داشت هر چه ما خواستيم نرود گفت من بايد بروم من بايد بروم جبهه ، خدمتم در جبهه باشد ما او را بدرقه كرديم تا ديلم سپس عازم جبهه شد چند روز گذشت سپس خبر شهادتش را به ما دادند.

_______________________________________________________________________________________________

قسمتی از وصیت نامه شهید

مادر جان ، پس از شهادت من از اينكه سنگي را بر جسد من تحميل مي‌كنند ناراحت مباش چون من سالها بر روي سنگها خوابيده‌ام چه مي‌شود سالي چند سنگ بر روي من سنگيني كند .

تاريخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۲/۱۹   

محل شهادت : جبهه هاي جنوب