شهید ناصر توسلی

نام پدر :غلامحسين

تاريخ تولد :۱۳۱۵/۰۵/۱۰

تاريخ شهادت :۱۳۵۹/۰۷/۰۱

محل تولد :بندر ريگ

محل شهادت :آبهاي خليج فارس

محل دفن :بندر ريگ    

___________________________________________________________________________________

 خاطرات شهيد

خاطره اي از زبان همسرش

عنوان خاطره : عشق و علاقه به امام خميني (ره)

سال ۱۳۵۷ بود تلويزيون همه نداشتند روز ۱۲ بهمن بود كه امام (ره) به ميهن بازگشت شهيد بزرگوار بچه‌ها را جمع كرد و گفت بايد همه بچه‌ها را ببريم خانه همسايه كه تلويزيون دارند تا امام (ره) را ببيند و عشق و علاقه به امام در دل آنها جا پيدا كند و هميشه با امام باشند چون راه امام راه اسلام و قرآن است .