زندگی نامه شهید

شهيد نصرالله خزائي در سال ۱۳۳۶ در خانواده فقير اما مذهبي متولد شد كه جز فقر و سكوت چيزي در آن نداشت وي در سن ۳ سالگي مادرش را از دست داد و بايد با پدري فلج و از كار افتاده در دامان زن عمويش پرورش يافت از همان اوايل زندگي فقر شديد خانواده از يك طرف و قحطي و خشكسالي وحشتناك از طرف ديگر سنگيني بار مسئوليت خانواده بر دوشش طاقت فرسا كرد .

نصر‌الله بعد از چند ماه پا به مدرسه گذاشت و با وجود دوري مسافت مدرسه از روستايشان با اشتياق فراوان تحصيلات را ادامه داد از آنجايي كه برادران بزرگش نمي‌توانستند معاش خانواده را تامين كنند شهيد نصر‌الله مجبور بود كه جهت كمك به معشيت خانواده به كار‌گري بپردازد تا مخارج تحصيلاتش را مهيا نمايد .

 نامبرده در دوران انقلاب نيز فعاليتهاي فراواني مي‌كرد و در آن روزهاي سخت كه انسان نمي‌توانست نفس بكشد به پخش اطلاعيه‌هاي امام مي‌پرداخت و روز و شب مردم را دعوت مي كرد تا در دهات اطراف بروند و آنها آگاهي بدهند تا اينكه انقلاب پيروز شد و او به فرمان امام وارد بسيج شد همكاري مي‌كرد و هم آموزش مي ديد تا اينكه با گذشت زمان آموزش نظامي را طي كرد .

وي كه شوق فراوان به جبهه داشت با روحي الهي عازم جبهه شد و در شكستن حصر آبادان شركت داشت تا بالاخره در تاريخ ۱۳۶۰/۰۶/۰۸ وارد جبهه نور عليه ظلمت گرديد . وي كه ماموريتش در بستان بود و در گرفتن پل ثابله شركت فعالي داشت تا اينكه در تاريخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ بوسيله تركش خمپاره به درجه رفيع شهادت نائل گرديد .