وصیت نامه شهید

شماره : ۱

  به نام خداوندي كه در دنيا بر مومن و كافر رحم مي‌كند و در آخرت بر مومن رحم مي‌نمايد هم اكنون كه خداوند عزوجل اين سعادت بزرگ را نصيب بنده حقير خود گردانيده سپاسگذارم و شكر او را به جاي مي‌آورم كه من را در رديف رزمندگان جبهه‌هاي حق عليه باطل گردانيده و مديون لطف بيكران او مي‌باشم .

نماز و روزه‌ام و زندگيم و مرگم براي پروردگار مي‌باشد . ديگر جاي نگراني نمي‌باشد مي‌خواهم كه برادران دنباله رو امام بزرگوارمان خميني بت شكن باشند و از چپ و راست پرهيز كنند تا رستگار شوند .

والسلام

 نصرالله خزائي

شماره : ۲

به نام خداوندي كه در دنيا بر مومن و كافر رحم مي‌كند و در آخرت بر مومن رحم مي‌نمايد هم اكنون كه خداوند عزوجل اين سعادت بزرگ را نصيب بنده حقير خود گردانيده سپاسگذارم و شكر او را به جاي مي‌آورم كه من را در رديف رزمندگان جبهه‌هاي حق عليه باطل قرار داده و مديون لطف بي‌كران او مي‌باشم.

 … و اما چند نكته‌اي به پدر مهربانم بايد عرض كنم كه اگر ايزد توانا شهادت را به من ارزاني داشتند خوشحال شود كه خدا به او مرحمت نموده و اين نعمت را نصيبش گردانيد و شكر خداي را بجاي آورد كه چنين تقدير بوده است و بايد به آستانه تسليم سر فرود بياورد و ببيند كه همه موجودات كه روي زمين و در آسمانها هستند همه به وسيله قدرت توانايي ايزد مي‌باشد .

كوه و صحرا و بيابان همه در تسبيح فهم كنند اين اسرار قول « ان الصلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين » بگو همانا نماز من و پرستش من و زندگيم و مرگم از آن خداوند است … و ديگر جاي نگراني نيست و مي‌خواهم كه برادران دنباله رو امام بزرگوارمان خميني بت شكن باشند و از چپ و راست پرهيز كنند تا رستگار شوند . رسول اكرم (ص) مي‌فرمايد : هر كس دنياي خود را دوست بدارد به آخرتش ضرر مي‌زند و هر كس آخرتش را دوست بدارد به دنيايش ضرر مي‌زند . بنابراين مقدّم بدانيد آنچه با حق مي‌ماند (آخرت را) و هر آنچه از بين مي‌رود (دنيا‌)

والسلام عليكم و رحمه الله بركاته