شهید هادی خسروانی

نام پدر :نصرالله

تاريخ تولد :۱۳۵۹/۰۸/۲۵

تاريخ شهادت :۱۳۶۴/۱۱۰۳

محل تولد :گناوه

محل شهادت :گناوه

آرامگاه:گناوه