شهید هادی خسروانی

نام پدر :نصرالله

تاریخ تولد :۱۳۵۹/۰۸/۲۵

تاریخ شهادت :۱۳۶۴/۱۱۰۳

محل تولد :گناوه

محل شهادت :گناوه

آرامگاه:گناوه

بازدیدها: 9