شهید یدالله قندهاری زاده

نام پدر :ماشاءالله

تاریخ تولد :۱۳۰۹/۰۱/۰۱

تاریخ شهادت :۱۳۷۵/۰۸/۲۰

محل تولد :حسین آباد

محل شهادت :گناوه

محل دفن :گناوه

بازدید: 2