زندگی نامه شهید

شهيد يونس شهابي‌زاده در خانواده‌اي مذهبي چشم به اين دنياي فاني گشود او انساني بسيار خوش اخلاق و مهربان و خوش برخورد بود همه را دوست مي‌داشت و سعي مي‌كرد هر كاري از دستش بر مي‌آيد براي كمك به ديگران انجام دهد .

از كودكي در كنار درس خواندن پا به پاي پدر در زمين كشاورزي كار مي‌كرد و هيچ گاه شانه از بار مسئوليت خالي نكرد

روزي يونس به همراه مادرم براي گرفتن كارنامه به مدرسه مي‌رود وقتي كه كارنامه را مي‌گيرد رو به مادرم كرده مي‌گويد مادر جان ببين اينها معلمان و اولياي مدرسه كه بندگان خدایند همه چيز را در طول اين ۹ ماه كه من درس خوانده‌ام به دقت زير نظر داشته‌اند و ثبت كرده‌اند

پس واي به حال روزي كه خداوند نامه اعمال ما را به دستمان دهد در حالي كه تمامي لحظات و ثانيه‌هاي عمر مادر آن ضبط و ثبت شده است .

روحش شاد و يادش گرامي باد