زندگی نامه شهید

شهید یونس شهابی‌زاده در خانواده‌ای مذهبی چشم به این دنیای فانی گشود او انسانی بسیار خوش اخلاق و مهربان و خوش برخورد بود همه را دوست می‌داشت و سعی می‌کرد هر کاری از دستش بر می‌آید برای کمک به دیگران انجام دهد .

از کودکی در کنار درس خواندن پا به پای پدر در زمین کشاورزی کار می‌کرد و هیچ گاه شانه از بار مسئولیت خالی نکرد

روزی یونس به همراه مادرم برای گرفتن کارنامه به مدرسه می‌رود وقتی که کارنامه را می‌گیرد رو به مادرم کرده می‌گوید مادر جان ببین اینها معلمان و اولیای مدرسه که بندگان خدایند همه چیز را در طول این ۹ ماه که من درس خوانده‌ام به دقت زیر نظر داشته‌اند و ثبت کرده‌اند

پس وای به حال روزی که خداوند نامه اعمال ما را به دستمان دهد در حالی که تمامی لحظات و ثانیه‌های عمر مادر آن ضبط و ثبت شده است .

روحش شاد و یادش گرامی باد

بازدیدها: 6