خاطر‌ات شهید:

به نقل از برادر شهيد (علي اكبر بهزادي) :

 

۱-۱٫ عنوان خاطره : وفای به عهد

 

 روزي يكي از دوستان شهید به نزد وی رفته و از ایشان درخواست کمک نقدی میکند . شهيد به او قول مي دهد كه احتياجش را برآورده سازد و به او کمک نماید. بعد از رفتن آن شخص متوجه مي‌شود تا پول لازم جهت کمک را ندارد لذا از آنجا که ایشان نمیخواست قولش خراب شود و به آن شخص بتواند كمك كند ، فرش خود را مي فروشد و پول را براي دوستش تهيه مي‌كند .

 

۲-۲٫ عنوان خاطره : عشق به جبهه و جنگ

در بيمارستان يزد با او ملاقات كردم او به من گفت : تنها آرزويی كه دارم اين است كه هر چه زودتر خوب بشوم و دوباره به جبهه برگردم تا بتوانم انتقام خون همسنگران شهيدم را از بعثيان كافر بگيرم  همسنگراني كه جلوي چشمم شهيد مي‌شوند .

 

——————————————————————————————————————————————