شهید ابوالفتح احمدزاده

نام پدر : غلامشاه

تاریخ تولد :۲/۱۰/۱۳۴۰

تاریخ شهادت : ۲۵/۱/۱۳۶۳

محل تولد : گناوه

محل شهادت :آبهای خلیج فارس

محل دفن : گناوه

 

——————————————————————————————————————————————

خاطره‌اي از همسر شهيد

عنوان خاطره : اسمش را بگذار فاطمه

يك روز به من گفت : مي‌خواهم به جبهه بروم . به او گفتم : كه برادرهاي من همه جبهه هستند و نمي‌خواهم شما برويد . ولي او گفت : من ميخواهم بروم آدم هر كجا كه باشد در خانه هم باشد مي‌ميرد  . من به او گفتم : تا آنها (برادرانم) بيايند بعد شما برويد . بعد روزنامه‌اي خوانده بود كه استخدام مي‌كردند ـ سه هفته پشت سر هم مي‌رفت بوشهر ـ امتحان مي‌داد و بر مي‌گشت . او مي‌گفت : پدر و مادرم را احترام بگذار . علاقه به دعای كميل داشت روزی كه مي‌خواست برود به من گفت : اگر دختري گيرمان آمد اسمش را بگذار فاطمه .

 زماني كه پسر دائيم حيدر تباشير به شهادت رسيده بود هميشه مرا به گلزار شهداء مي‌برند هميشه به من مي‌گفت : پدر و مادرم را احترام كن اگر حرفي هم بزنند ناراحت نشو ، بخاطر من بايد تحمل بكني ، هميشه مي‌گفت :

 خيرات كن به ياد مادرت ، پيرزني همسايه ما بود که وضعیت مادی خوبی نداشتند

 

——————————————————————————————————————————————