شهید خسرو عبدامامی نام پدر :حسن تاريخ تولد :1338/07/01 تاريخ شهادت :1359/07/01 محل تولد :بندر ريگ محل شهادت :آبهاي خليج فارس آرامگاه :بندر ريگ...

ادامه مطلب ...