شهید علیرضا صادق زاده نام پدر :علي تاريخ تولد :1344/04/01 تاريخ شهادت :1365/02/11 محل تولد :بندر گناوه محل شهادت :فاو آرامگاه :گناوه _______________________________________________________________________________________________ اشعار شهید شهيدان بر شهادت خنده كردنـد...

ادامه مطلب ...