بصیرت از منظر امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)، از عمده ی ملاک های گزینش در انتخاب را بصیرت دانسته اند:

” رای خود را به شخصی که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان و دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزه از گرایش به شرق و غرب و مکتب های انحرافی و دارای دید سیاسی است، بدهند.

و همینطور درباره ی بصیرت در نمایندگان مردم:

به همت همه ی اقشار ایران و به همت والای مرد و زن ایران، اشخاصی که متعهد هستند، اشخاصی که سالم هستند، اشخاصی که بصیرت دارند و هیچ انحرافی ندارند و بر صراط مستقیم انسانیت اند ، به مجالس و مجلس شورا بفرستیم؛ تا این که ان شاالله اسلام، به اسلامی که در زمان این پدر و پسر کوبیده شده بود و هیچ یک از مظاهرش را ما نمی توانستیم ارائه بدهیم. اما ای کاش این سخن امام اجرا می شد و اسلام واقعی به واسطه نمایندگانی که بصیرت دارند اجرا می شد.”

رابطه خواص و ” بصیرت” از دید امام (ره)

امام خمینی داشتن بصیرت را برای خواص امری ضروری می دانند. نمایندگان مجلس و نخبگان و جوانان از جمله خواص هستند که امام خمینی در مورد بصیرت داشتن آنها تاکید فراوانی دارد.

“امام خمینی (ره) در مورد معتمدین و مراجع تقلید نیز چنان که در پیام خود به روحانیون مراجع، مدرسین ،طلاب و ائمه ی جمعه و جماعات کشور می فرمایند:

در هدف، علم و آگاهی به نکته هاست که در انتخاب مسیر با بصیرت حرکت کنند و خطرها و گذرها و کمینگاه ها را بهتر بشناسند”

امام خمینی: بصیرت معیار و ملاک انسانیت

” انسان با روح انسان است، ما همه ، با همه ی حیوانات شرکت داریم در این که گوش داریم، چشم داریم، پا داریم، دست داریم. اما این مناط انسانیت نیست.آنجا که انسان را از همه موجودات جدا می کند،از همه ی موجودات طبیعی جدا می کند، آن قلب انسان، آن بصیرت انسان است. شما بصیرت داشته باشید انسانید. اگر بصیرت نداشته باشد ابوجهل چشم داشت، اما انسان نبود. بعضی از انبیاء هم چشم نداشتند و نبی بودند میزان در انسانیت معنویت انسان است. کوشش کنید که خودتان را با محتوا کنید. معنویات خودتان را ایجاد بکنید. واز این هیچ باکی نداشته باشید که انسان دست ندارد، پا ندارد، چشم ندارد.”پس بنابراین از منظر امام رحمت الله انسانیت در گرو بصیرت است. و این بیشتر برای جوانان و نوجوانان اهمیت دارد زیرا از همان ابتدای زندگی با بصیرت حرکت کنند تا به انسانیت برسند.

موانع بصیرت از نگاه امام رحمت الله:

امام خمینی یکی از موانع شکوفایی بصیرت در جوانان را (قربا الی الله) نبودن علم آموزی و عدم اخلاص در آن می دانند. معرفت و علمی که به نیت نزدیکی به خداوند، اکتساب نگردد، نه تنها راه گشا و روشنگر تاریکی ها نخواهد بود، بلکه خود عنصری غیرالهی، لایه ای از شرک، و حجاب بر قلب متعلم خواهد شد.

“زیرا که انسان اگر در کسب علوم، مقصدش وصول به حق تعالی و تحقق به اسماء و صفات و تخلص به اخلاق الله نباشد، هر یک از ادراکاتش درکاتی شود برای او و حجاب های مظلمه ای گردد که قلبش را تاریک و چشم بصیرتش را کور کند، و مشمول آیه ی شریفه شود که فرماید: “و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمی”

پس خود را در آن عالم کور بیابد، اعتراض به حق کند که من که نابینا بودم در آن عالم چرا مرا کور محشور

کردی؟ جواب آید تو کور بودی در آن عالم، زیرا که آیات ما را مشاهده نکردی و از آنها نسیان کردی.

امام راحل (ره) ، تقلید و تعصب را از موانع و حجاب های بصیرت عنوان کرده اند:

مگر آن کس که صاحب دل باشد و… سالک و اصل با دیده ی بصیرت و تحقیق بدون آن که پرده ی تقلید و حجاب جلوی بصیرت او را گرفته باشد، خواهد دید که هر موجودی از موجودات با تمام ذات و قوای ظاهری و باطنی از شئون و اطوار و ظهور و تجلیات حق تعالی هستند”

Views: 127