شهید سید توفیق موسوی

نام پدر : سید فاضل

تاریخ تولد :۱۳۴۶

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۱/۰۲

محل تولد : بندر گناوه

محل شهادت : کآبهای خلیج فارس

آرامگاه : گناوه

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بازدیدها: ۳۶