خاطرات شهید

از زبان پدر شهید

۱.عنوان خاطره : عشق به بسیج

شهید روئین تن عشق و علاقه خاصی به بسیج داشت یکی از بنیانگذاران بسیج در بندر ریگ می‌باشد و فعالیتهای زیادی در بسیج داشت

و جوانها را تشویق به پیوستن به بسیج می‌کرد و بسیج بندر ریگ را فعال کرد تا انقلاب و اسلام را حفظ نمایند .

عنوان خاطره : مبارزه با منافقین

با سردسته منافقین در بندر ریگ به نام حسین بارانی مبارزه می‌کرد . یک روز ، بارانی برای پخش کتابهای خود در میدان بندر ریگ چادر زده بود که شهید روئین تن با او مبارزه کرد

و تمام برنامه‌های او را در شهر بندر ریگ تعطیل و ویران کرد و با او مبارزه نمود و او نتوانست فعالیتی در بندر ریگ داشته باشد .

بازدیدها: ۱۷